Cel stowarzyszenia

  • Drukuj

     Stowarzyszenie „UŚMIECH LOSU ”  jest działającą w Krakowie i szybko rozwijającą się organizacją pozarządową.
Działamy  na zasadzie non-profit. Pomagamy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną , udowadniając,  że możliwe jest pokonywanie ograniczeń wynikających z ich niepełnosprawności.


     Pozyskujemy środki publiczne oraz realizujemy działania na rzecz przywrócenia zdrowia i zapewnienia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym dzieci i młodzieży - tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia i opieki.
Naszą postawą i osiągnięciami staramy się również aktywnie wpływać na kwestie integracji społecznej, poprawy świadomości społecznej oraz przeciwdziałać marginalizacji.


       Naszym celem jest także stwarzanie pozytywnego klimatu oraz godnych warunków życia dla osób niepełnosprawnych.
Aby w sposób efektywny oraz skuteczny oddziaływać na coraz to większe obszary zapotrzebowania podejmujemy kolejne wyzwania, przy których aktywnie współpracujemy z jednostkami administracji publicznej, osobami fizycznymi oraz całym środowiskiem zarówno osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ale także organizacjami działającymi na ich rzecz.

scroll back to top