IV MAŁOPOLSKI MEETING PŁYWACKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

  • Drukuj

PROJEKT SPORTOWY: IV MAŁOPOLSKI MEETING PŁYWACKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

współfinansowany i wspierany przez Wojewodę Małopolskiego.

Termin realizacji: 26 września 2013 r.

       Zawody pod nazwą ”IV Małopolski Meeting Pływacki dla Osób z niepełnosprawnością intelektualną” są organizowaną po raz czwarty imprezą sportową skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. W bieżącym roku po raz drugi planowane jest zaproszenie również osób pełnosprawnych.Zawody mają charakter współzawodnictwa indywidualnego oraz drużynowego w różnych kategoriach wiekowych (od 8 do 29 lat)oraz w 4 konkurencjach: 25 m i 50m w stylu grzbietowym oraz 4 x 25 w stylu dowolnym i 4 x 50 w stylu dowolnym – sztafeta. 

 

     Wydarzenie to skierowane do osób niepełnosprawnych i pełnosprawych, daje możlwiość integracji i aktywizacji społecznej tych pierwszych. Promuje pływanie jako sport i formę spędzania wolnego czasu oraz poprawia aktywność ruchową. Umożliwia osobom niepełnosprawnym zaprezentowania swoich umiejętności i równoczesne pokazanie społeczeństwu, że „niepełnosprawny” nie znaczy „inny” czy „gorszy”. Promujerównież współzawodnictwo sportowe jako formępozytywnego oddziaływania na młodzież.

CEL GŁÓWNY:

Usprawnianie ruchowe osób niepełnosprawnych poprzez propagowanie pływania, jako szczególnej formy aktywności fizycznej.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Propagowanie i prawidłowe kształtowanie postaw społecznych poprzez udział w imprezie osób pełnosprawnych   i niepełnosprawnych (integracyjny charakter)
  • Promocja osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie ich umiejętności, osiągnięć oraz zaangażowania do pracy i nauki.

ADRESACI:Zawodnicy rekrutujący się spośród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie oraz zaproszone w oparciu o osiągane wyniki osoby zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego.

MIEJSCE REALIZACJI:Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Krakowa, na jednym z krakowskich basenów publicznych.

projekt zrealizowano przy wsparciu województwa małopolskiego

scroll back to top